Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

17/12/2019 murat 0

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Her dil, zaman içinde yazın adamları tarafından işle­ne işlene ifade olanakları genişletilmiş ve […]

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

17/12/2019 murat 0

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “mecazlarla ilgili söz sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere üç baş­lık altında […]

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımı

16/12/2019 murat 0

Güzel Sanatlar nedir? Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamına veya bu anlatım sonucunda or­taya çıkan üstün yaratıcılığa “sanat” denir. Edebiyat, müzik, resim, […]

Akan su yosun tutmaz

15/12/2019 murat 0

Akan su yosun tutmaz atasözünün anlamı Bu atasözü bazı yerlerde akan su pislik tutmaz şeklinde kullanılmaktadır. Eski bir inanışa göre, akarsuların devamlı hareket halinde oldukları […]

Ak akçe kara gün içindir

15/12/2019 murat 0

Ak akçe kara gün içindir atasözünün anlamı Para, mal- mülk ve dünya malı kötü günler için kazanılıp biriktirilir. Sıkıntıya düşünüldüğü zamanlarda sahip olunan şeyleri harcamaktan […]

Akacak kan damarda durmaz

15/12/2019 murat 0

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı nedir? İnsanların kaderlerinde yazılı olan şeyler mutlaka başlarına gelir. Eğer zarara uğramak alın yazımızda mevcut ise bizler ne kadar […]

Ağrısız baş mezarda gerek (olur)

15/12/2019 murat 0

Ağrısız baş mezarda gerek (olur) atasözünün anlamı nedir? Dünyada dertsiz hiçbir kimse yoktur. Herkesin başında büyük veya küçük bir dert mutlaka vardır. İnsan ölmediği müddetçe […]

Anlatım bozuklukları konu anlatımı

12/12/2019 murat 0

Bu kısımda Anlatım bozuklukları konu anlatımı ile anlatım bozuklukları örneklerine yer verilecektir. Anlatım bozuklukları konu anlatımı Günlük yaşamda ve yazılı anlatımda insanlarla olan İletişimimizi cümlelerle […]