Ekler konu anlatımı

Ekler konu anlatımı konusundan önce kısa bir öaıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Türkçe, sondan eklemeli bir dildir, yani ekler üzerine kurulmuştur. Ek, sözcüklerin sonuna gelerek yeni söz­cük türeten veya onları çekimleyerek cümle içinde kullanılmasını sağlayan harf ya da hecelere denir. Ek­ler, çekim eki ve yapım eki olmak üzere ikiye ayrılır:

  1. Çekim Ekleri
  2. Yapım Ekleri

ÇEKİM EKLERİ: Sözcüklere gelerek yeni sözcük tü­retmeden onlara değişik anlam özellikleri katıp çe­kimleyen eklerdir.

YAPIM EKLERİ: Sözcüklere gelerek onların anlamla­rını değiştirip onlardan yeni sözcük türeten eklerdir.

Çekim eki ile yapım eki arasındaki farkı aşağıdaki ör­neklerle ayırt etmeye çalışalım:

Örneğin; “yolcu” sözcüğündeki “-cu” eki, “yol” söz­cüğüne gelerek bu sözcüğün anlamını değiştirip yeni bir sözcük türetmiştir, yani yapım ekidir. Oysa “yolda” sözcüğündeki “-da” eki “yol” sözcüğüne gelerek “bulunma” anlamı katmış ama yeni bir sözcük türetmemiştir, yani çekim ekidir.

Yapım ekleri ile çekim ekleri konularını daha sağlıklı ele almak için farklı başlıklar altında verilecektir. İlgili konu için başlığa tıklayınız.

Çekim ekleri

yapım ekleri

Ekler konu anlatımı bittiyse yapılarına göre sözcükler konusuna geçiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*