Türkçe hangi dil ailesine aittir?

Türkçe hangi dil ailesine aittir? Türkçe yapı bakımından hangi dil grubuna girer? Köken ve yapı bakımından diller hangileridir? Bu makalede bu sorulara cevap verilerek Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yeri ele alınacaktır.

Dillerin Sınıflandırılması

Köken ve yapı bakımından diller hangileridir? Dillerin sınıflandırılmasında genelde iki yöntem kullanılmıştır. Bu sınıflandırmalar şu şekildedir:

 • Köken bakımından diller
 • Yapı bakımından diller

Köken bakımından diller

Sözcüklerin kökeni; dil bilgisi gibi özellikleri bakımından incelendiğinde ortak bir dilden türemiş olduğu kabul edilen diller aynı dil ailesi içine dahil edilmiştir. Genel olarak kabul edilen dil aileleri şunlardır:

 • Hint Avrupa dilleri
 • Hami-Sami dilleri
 • Ural-Altay dilleri
 • Çin-Tibet dilleri
 • Bantu dillleri
Köken bakımından dil aileleri

Buna göre köken bakımından aşağıdaki gibi ayrılmaktadır.

URAL – ALTAY DİL AİLESİ

 1. Ural Dilleri: Macarca, Fince, Estonca
 2. Altay Dilleri: Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca, Korece

HİNT -AVRUPA DİL AİLESİ

 1. Asya Dilleri

Hint -İran dilleri

 • Hint dilleri: Hintçe, Urduca
 • İran dilleri: Farsça, Peştunca, Tacikçe

2. Avrupa Dilleri

a. Latin dilleri: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Romence

b. Germen dilleri: Almanca, İngilizce

c. İslav dilleri: Rusça, Sırpça, Bulgarca, Lehçe, Hırvatça, Çekçe

HAMİ – SAMİ DİL AİLESİ

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayılmış çeşitli topluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur. Hami ve Sami alt grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Kuşi dili, Libya-Berber dili, Çad dili,

b) Sami Dilleri: Arapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe, Akatça.

Arapça ve İbranice bu dil ailesinin en yoğun yaşandığı dillerdir.

ÇİN TİBET DİL AİLESİ

Çince ve Tibetçenin dahil olduğu bu dil ailesi yaklaşık 300 doğu dilinden oluşur. Dzongka, Birmanca, Vietnamca ve Kmerce bu gruba girer.

BANTU DİL AİLESİ

Geniş bir dil ailesi olan Bantu Dil ailesi, Orta ve Güney Afrika’da konuşulmaktadır. Lingalaca, Lubaca, Kongoca, Swahili (Svahili), Pölce, Susuca, Gurca, Akanca Bantu dilleri grubundandır ve 400’den fazla yerel dil de yine bu dil ailesine girmektedir.

Yapı bakımından diller

Yapı bakımından diller üç grup altında incelenmektedir:

 • Tek heceli diller
 • Eklemeli diller
 • Çekimli diller

Tek heceli diller (Ayrımlı ya da yalınlayan diller)

Tek heceli dillerde, tek heceden oluşan ve çekime girmeyen sözcüklerin her birisi kök biçimindedir. Başka bir ifadeyle, Sözcükler tek hecelidir, ek almazlar, yapım eki ve çekim almazlar.

 • Çince, Tibetçe, Viatnam dili, Himalaya dili, Afrika dilleri ve Endonezya dilleri tek heceli dillerdir. .

Eklemeli diller (Bitişken diller)

Bu dillerde hiç değişmeyen kökler ile bunlara eklenen çeşitli ekler bulunmaktadır. Sözcük köklerinin sonuna eklenen ekler, anlam ve görev değişikliği yapar.Köklere yapım ve çekim ekleri eklenmek suretiyle yeni sözcükler oluşturulur.

Türkçe, yapı bakımından eklemeli diller grubuna dahildir. Türkçe’de ek, daima kök sonuna getirilmektedir. Göz-lük-çü-lük

Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece, Fince, Macarca ve Japonca eklemeli diller sınıfına girmektedir. Yani bu diller sondan eklemeli dillerdir.

Çekimli diller (Bükümlü diller)

Çekimli dillerde, tek veya çok heceli kökler ve ekler vardır. Yeni sözcükler türetirken ve çekim yaparken sözcük köklerindeki ünlüler değişir. Yeni ünlüler eklenen sözcükler adeta tanınmayacak hale gelir. Çekimli dillerde ekler kelimenin başına, ortasına ya da sonuna gelebilir.

Buna Arapça üzerinden örnek vermek gerekirse:

ikir (düşünce), efkâr(düşünceler)

Arapça’da “ktb” yazmak mastarı farklı kalıplarla çekimlenerek mektub(yazılan şey), mekteb(yazılan yer), kâtib(yazan kişi), küttab(yazanlar) gibi anlamlar kazanır.

Arapça, Fransızca, Amanca, Fransızca ve Hintçe yapı bakımından çekimli diller gurubuna girer.

Türkçe hangi dil ailesine aittir?

Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi Türkçe köken bakımından Ural – Altay dil ailesinden Altay dillerine; yapı bakımından ise Eklemeli ya da Bitişken dillere yani sonran eklemeli dil grubuna girmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*